Utskrift av registrerade uppgifter

Larmtjänst AB är ansvarig för hantering av de personuppgifter som finns på hemsidan. Syftet är att motverka brottslighet och att möjligöra att stulen egendom kan eftersökas och återställas till rättmätig ägare.

Enligt Personuppgiftslagen kan du en gång per år få information om uppgifter om dig behandlas, till vilka kategorier av mottagare uppgifterna i så fall kan lämnas ut, registerutdag med de uppgifter som behandlas samt ansöka om information och rättelse. Begäran ska innehålla dina personuppgifter som namn, personnummer, adress samt fordonets registrerings-/ chassinummer. Begäran ska göras skriftligt och vara undertecknad. Begäran ska göras skriftligt och vara undertecknad.

Begäran skickas till:

Larmtjänst AB
Box 24158
104 51 Stockholm

Organisationsnummer: 556084-4382